22/12/2012

TRÁI TIM THẬT THÀ

Trái tim em thật thà
Chỉ biết yêu, không nói.
Anh có hỏi vì sao?
Yêu, cần gì phải nói.
Yêu, trái tim tự nói
Những lời không nói lời.

Trái tim yêu, chỉ yêu
Không nói một lời yêu.

   
                         Tháng 12/2010
      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét